Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Ivanovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-Ivanovice.

 


Volební program 2014

St 06.08.2014 11:40

Hlavní body volebního programu MO ČSSD Brno – Ivanovice, pro volby do zastupitelstva městské části.

 1. Vybudování multifunkčního objektu pro sport, kulturu a kanceláře ÚMČ.
 2. Generální rekonstrukce stávající budovy úřadu MČ a její následné využití ve prospěch občanů (pošta, knihovna, klubovny pro společenská sdružení a spolky, popř. škola), zřízení obecního rozhlasu, veřejné WiFi sítě na zastávkách DPMB a zlepšení komunikace s občany zejména  prostřednictvím webových stránek..
 3. Vybudování chodníků směr Jezerůvky – Příjezdová, Česká – Mácova při ulici Černohorské, zasadit se o zřízení chodníku a přechodu u kruhového objezdu směr Globus a v první řadě zbudování chodníku v zahradě mateřské školy.
 4. Zasadit se o zvýšení dopravní bezpečnosti v MČ (kruhový objezd na křižovatce Příjezdová – Černohorská, zpomalovací retardéry, atd.)
 5. Dokončení celkové odkanalizace MČ. Udržení poklidného vesnického charakteru bydlení bez dalších bytových domů. 
 6. Odstranění černé skládky mezimateřskou školou a tenisovým kurtem a poskytnutí celého areálu mateřské škole.
 7. Všechny smlouvy uzavřené úřadem městské části zveřejňovat na internetu dle zákona (profil zadavatele)
 8. Zažádat o svěření všech pozemků v katastru Ivanovic které jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna do správy MČ
 9. Důsledně se zasadit o to, aby plánovaná výstavba nad Bauhausem a popř. další komerční výstavba v katastru Ivanovic, probíhala v souladu s platným územním plánem, se zajištěnou dostatečnou dopravní dostupností a infrastrukturou a nenarušovala dosavadní ráz bydlení.
 10. Rozšířit spolupráci s místními spolky a kluby a více podporovat jejich další rozvoj a aktivity.
 11. Vypracovat dlouhodobou koncepci rozvoje Ivanovic tzv. Ivanovice roku 2030 (školství, kultura, sport, občanská vybavenost atd.)

 

Budeme rádi za Vaše připomínky a podněty k našemu předvolebnímu programu, které můžete zasílat na email cssdivanovice@seznam.cz