Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Ivanovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-střed a kandidátech ČSSD za Brno-Ivanovice.

 


Ivanovice na rozcestí, na výhybce?

Út 23.09.2014 18:06

Budoucnost v nás

 

Přiznejme si to – každé volby jsou rozcestím, málokdy je cesta před a po volbách přímá, vždy je nějaká výhybka. Ano, můžeme ji po volbách třeba lehce najít, třeba vidět nebude, ale k ovlivnění nás, obyvatel tak pěkné části Brna ( zřejmě máme nejvíce zelené plochy na obyvatele v Brně…) budou volby stačit…..

Co ovlivnění nás - to je chybná úvaha!!! To ovlivnění je námi, my jdeme - doufáme že skoro všichni – k volebním urnám. Měli bychom překonat s novým zastupitelstvem tedy nějakou křižovatku. Čas se stále posouvá , stále jsme na cestě a je to, jak každý chceme pro svoji rodinu i sebe, doufejme náznak dlouhé cesty. O to větší z hlediska IVANOVIC – kde chceme vidět, znát ujasnit si,požadovat lepší – okolí, ovzduší, cesty, les a tak dále. Když už nás je tady za posledních dvacetpět let skoro dvaapůlkrát více!!! Rosteme, ano, jsme na cestě do budoucnosti. Lidstvo jako celek absolvovalo strastiplnou cestu od doby temnot v dávnověku přes další starověky a další -věky až po dnešní stav, ve kterém krystalizuje to, co je budoucností, i když každým dnem je tato hranice posouvána (jen si vzpomeňme slavné předscény Jana Wericha o středověku, který se vlastně – jsa ve středu mezi starověkem a novověkem – posouvá….). Takže my bychom měli vědět, co chceme, co nechceme – a to je budoucnost v nás…

A co vlastně můžeme chtít v té blízké budoucnosti? Je to v nás, v uvědomění všech obyvatel naší městské části…..Dá se to shrnout do pár řádků:

- čisté ovzduší – aby se v žádném domě nepálily nejen plasty , ale cokoliv nevhodného…, jezdily Ivanovicemi jen auta s „nejlepšími“ výfuky

- čisté, udržované, nerozkopané silnice…

- Udržované cesty v lesích okolo

- žádný odpad – ani zelený či jiný – na okraji lesa (máme plně fungující sběrný dvůr)

- plnou obslužnost naší obce – nemáme – třeba - poštu, prodej těch nejzákladnějších denních potravin je nutno taky řešit (naši starší spoluobčané by nemuseli pro denní drobnost do nejbližší samoobsluhy GLOBUS…)

-řešit možnosti sportovního vyžití mládeže a obyvatel vůbec – dejme si že zde bude sportovní hala se zázemím, která poslouží i našim spolkům k činnosti, osvětě, setkávání…

 Asi každý by našel leccos dalšího podle svého gusta, chuti. A poroto jsou volební programy skutečně různé – je tedy třeba vybírat jak program pro budoucno, tak lidi, zastupitele, kteří ty naše společné vize budou připravovat k realizaci. Tak přijďte k volbám – budoucnost je před Vámi, před každým občanem naší krásně položené městské části.

Dr. ing. Zdeněk Pospíchal